Zaterdag 9 juni 2018: excursie Bergermeer 2 (de westkant)

Bij de vorige excursie naar de Bergermeer in 2015 – ter gelegenheid van de viering van  drooglegging 450 jaar geleden – kwam vooral het oostelijk deel van de polder aan bod.

Deze keer voert de fietsroute door het westelijke deel. Dit deel zit vol historische contrasten:  450 jaar geleden droog gelegd en nu geschikt gemaakt om overtollig regenwater op te vangen; een 100-jaar oud landgoed (de Karperton) naast bunkerdorpen uit de Tweede Wereldoorlog en een eigentijds ”eco-dorp”; oude boerenbedrijven naast moderne villa’s; een 19e-eeuwse molen maar ook een 20e-eeuws dieselgemaal en een modern elektrisch gemaal, de eerste een ware blikvanger, de laatste twee verscholen in een dijk; en natuurlijk: het militaire vliegveld, eerst Nederlands, toen Duits, nu een broedplaats van creativiteit.

Laat u verrassen in dit gebied waar de tijd in viereneenhalve eeuw allerlei sporen heeft achter gelaten.