Beeldbank Historische Vereniging Bergen NH

« 1 van 9 »

De Historische Vereniging Bergen NH (HVB) heeft niet als doel winst te maken, maar historische informatie te bieden aan geïnteresseerden. Waar mogelijk heeft de HVB getracht te achterhalen welke personen of organisaties houder zijn van mogelijk op het materiaal rustende rechten. Dit is misschien niet in alle gevallen gelukt. Mocht u van mening zijn dat publicatie van illustraties of ander materiaal uw belangen schaadt of inbreuk maakt op uw rechten, dan verzoeken wij u vriendelijk hierover contact op te nemen met de secretaris van de HVB.
De HVB zal dan trachten een eventuele kwestie in der minne te schikken, dan wel de bedoelde tekst(en) of afbeelding(en) van de site halen.