Deze boeken vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de HVB
Deze boeken hebben Bergen als onderwerp maar de lijst is niet volledig.
De boeken zijn alfabetisch gesorteerd.
Opmerkingen of aanvullingen graag mailen naar website@hvb-nh.nl

Bergen – dorp voor alle seizoenen

Klik hier voor meer informatie

Dit in mei 2008 verschenen boekje van de journalist en ‘Bergen-kenner bij uitstek’, Henk Jellema, is uitverkocht.

 

Bergen Noord-Holland

Klik hier voor meer informatie

Dit boekje is in 1968 door Henk Jellema in opdracht van de VVV geschreven en vormgegeven. U ziet hier de voor- en achterkant. Het is in het bezit van het Sterkenhuis en niet meer verkrijgbaar.

Bergen van A tot Z

Klik hier voor meer informatie

In mei 2007 verscheen van de hand van Henk Jellema dit leuke boekwerkje. Niet meer verkrijgbaar.

De Berger Bus

Klik hier voor meer informatie

Het boekje over de Berger Bus is opnieuw uitgegeven. U kunt het voor 22 Euro kopen bij Boekhandel Thomas, De Berger Boekhandel en Bruna Schoorl. Ook bestaat de mogelijkheid van een arrangement in de vorm van een busrit – indien de bus is gerestaureerd – langs de vroegere haltes Bergen, Schoorl en Camperduin. Met koffie + gebak in Camperduin en dit boekje van de Berger Bus betaalt u hiervoor 60 Euro p.p.

Van DKW via AUTO UNION naar AUDI

Klik hier voor meer informatie

Van DKW via AUTO UNION naar AUDI Een impressie van emoties vanuit het hart, hoofd en handen. Geschreven door Henk Geerts, oprichter van het automuseum in Bergen. Henk verhaalt over zijn museum en de rally’s. Kort voor zijn overlijden op 1 november 2013 geredigeerd en samengesteld door Maria Smook-Krikke. Een uitgave van Pirola te Schoorl. Het boek is inmiddels uitverkocht. ISBN 978 90 6455 746 0.

Duinen en mensen

Klik hier voor meer informatie

Van steentijd tot nu, van nietig mosje tot zeearend, van muntschat tot landgoed. De kust van Kennemerland: neerslag van natuurlijke ontwikkeling en duizenden jaren menselijk bedrijf. Archeologie, natuur en geschiedenis leveren de verhalen over deze parel van de Randstad. Nieuwe archeologische inzichten, alle duinnatuur, nimmer gepubliceerde kaarten, artist impressions. Archeologie: 5000 jaar lang lieten kustbewoners al sporen achter in het zand van Kennemerland. Het boek werpt een nieuw licht op onze ontstaansgeschiedenis. Natuur: de duinen, een oase van rust aan de rand van metropool Holland, met een natuurlijke rijkdom die Europees gezien onovertroffen is. Historie: Graven van Holland maar ook rijke Amsterdammers. De prijs bedraagt ca. € 26,00. Bezoek voor uitgebreide informatie de website mensen en duinen of download de brochure

Hemel en Hel op de Eeuwigelaan

Klik hier voor meer informatie

In dit boek uit 1980 vertelt de schrijver Wilco Bergmans de wederwaardigheden van de bewoners van de Eeuwige laan. U komt veel herinneringen tegen over de 2e Wereldoorlog toen de Duitsers in een aantal villa’s hun kantoren hadden gevestigd. Ook treft u in dit boek veel anekdotes aan over de Oude Hof. Het boek is alleen nog tweedehands verkrijgbaar.

Hier ligt Hemelrijk

Klik hier voor meer informatie

Hier ligt Hemelrijk, van Bob Polak over 300 bekende en minder bekende personen die hun laatste rustplaats vonden op het algemene en rooms-katholieke gedeelte van de begraafplaats aan de Kerkedijk. In een wandelroute door het dorp en 3 tochten over de begraafplaats wordt men geleid langs de graven van schrijvers, dichters, schilders, componisten en anderen. Uitvoering: 240 pagina’s met zwart-wit foto’s en illustraties. Kosten: € 20,–. Verschenen in oktober 2013 bij uitgeverij CONSERVE, ISBN 978 90 5429 344 6.

100-jaar Hotel Nassau Bergen

Klik hier voor meer informatie

In september 2007 is een boekje over het 100-jarige Hotel Nassau Bergen verschenen. Het is geschreven door Nettie Zeiler en Frits David Zeiler en is voor € 19,95 verkrijgbaar in de Bergense boekwinkels.

Een kasteel in Bergen aan Zee

Klik hier voor meer informatie

De geschiedenis van het huis op het Russenduin Dit boekje is verkrijgbaar in de Bergense boekwinkels voor € 15,–. Van Maria Smook-Krikke is ook nog steeds verkrijgbaar: “Bergen aan Zee, 100 jaar plannen”

De eeuw van de middenstanders

Klik hier voor meer informatie

Het laatste boek van de auteur Piet Vijn, gepresenteerd in november 2010. Hij beschrijft daarin hoe het kleine dorp Bergen zich in de eerste decennia van de 20e eeuw snel ontwikkelde. Een toename van winkeliers en ambachtslieden was een direct gevolg, maar wie waren dat en wanneer dreven zij hun handel? Met welke wetgeving hadden zij te maken en welke tegenslagen hadden zij te overwinnen? In dit boek, vol met historische feiten, zijn bekende Bergenaren met hun verhalen aan het woord. Het rijk geïllustreerde boek, met grotendeels nooit eerder vertoond beeldmateriaal, is in de Bergense boekhandels verkrijgbaar voor € 24.50.

De Ruïnekerk

Klik hier voor meer informatie

Levend monument in Bergen NH. De teksten zijn van Maria Smook-Krikke en Henk van Oort en de tekeningen van Kees Keijzer. De uitgever is PIROLA te Schoorl met aanduiding ISBN: 978 90 6455 738 5. De prijs is €19,50.

ROODEWEG

Klik hier voor meer informatie

Een Bergens geschiedenisverhaal. Yvon Bos Eysen presenteerde in november 2012 een boekje met 15 leuke Bergense verhalen, waarin delen van de Bergense historie herleven. Roodeweg heet het fraaie asfaltweggetje dat zich vanaf de poort bij de Ronde Kom naar het Oude Hof slingert. Dichtbij de brug staan een witte boerderij en de Zwarte Schuur, waar zich volgens de schrijfster heel wat vrolijke en geheimzinnige, maar ook dramatische gebeurtenissen hebben afgespeeld. Tijdens de Slag bij Bergen begint het verhaal. De schrijfster verweeft ware gebeurtenissen en wetenswaardigheden met de belevenissen van de personages in het boek. Het leest daardoor als een kleine roman, waarbij de lezer het decor van het dorp Bergen herkent. De technische realisatie van het boekje met 128 pagina’s is van uitgeverij PIROLA uit Schoorl onder ISBN nummer 978 90 6455 707 1. Het is in de Bergense boekhandels en elders verkrijgbaar voor € 17,50.

Honderd jaar winkelen in de Stationsstraat Bergen

Klik hier voor meer informatie

Honderd jaar winkelen in de Stationsstraat in Bergen NH. Leuke wetenswaardigheden over de winkels van toen en nu. Uitgegeven en verkrijgbaar bij Boekhandel Thomas. Prijs is 9,99 ISBN 9789064557569

U draagt geen ster

Klik hier voor meer informatie

In Bergen benaderde een agent Jacob Hemelrijk, die in zijn tuin aan het houthakken was: “U draagt geen ster, de chef stuurt mij hierheen om een onderzoek te doen. Als ik u op de openbare weg aantref, moet ik nu naar de Euterpestraat brengen. Weet u wat dit betekent?”. ‘U draagt geen ster’ gaat over het tragische lot van de Bergense Joodse medeburgers tijdens de Duitse bezetting. Een Duitse registratielijst van maart 1942 telde 27 Joodse medeburgers. Tien van hen werden vermoord in concentratie- en vernietigingskampen. Een monument met de namen van de Joodse slachtoffers werd in 2000 opgericht op de Algemene Begraafplaats. In ‘U draagt geen ster’ staan de verhalen achter deze namen en die van de overlevenden. Deze verhalen zijn ingebed in de vooroorlogse dreiging en in het beleid van anti-Joodse maatregelen van de bezetter ter registratie, isolatie, deportatie en vernietiging van de Joden in Nederland. Van de overlevenden keerden de meeste terug naar Bergen, zij konden weer in hun voormalige woning terecht. Peter Tammes promoveerde in januari 2004 aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen op het proefschrift ‘Gif laten wij niet voortbestaan’ – Een onderzoek naar de overlevingskansen van Joden in de Nederlandse gemeenten, 1940- 1945.

90 jaar tennisgeschiedenis in Bergen

Klik hier voor meer informatie

Piet Vijn schreef een interessant boek over 90 jaar tennisgeschiedenis in Bergen en 99 jaar in Bergen aan Zee. Denkt u nu niet dat het boek uitsluitend over tennis gaat. Vele bijzonderheden, alsmede unieke foto’s, vergroten onze kennis van de Bergense historie. Het boek werd in 2008 gepresenteerd ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van het tennispark ‘De Molenkrocht’. Interviews met familieleden van de oprichter Coen Bogtman geven een compleet beeld van de gebeurtenissen, die zich in de vorige eeuw aan de Kruisweg hebben afgespeeld. De eerste hoofdstukken behandelen een stukje geschiedenis van Bergen aan Zee, waar in 1909 op initiatief van het echtpaar Van Reenen-Völter tennisbanen zijn aangelegd in het Parnassiapark. Al in de twintiger jaren brachten tennistoernooien daar vele ‘rijke Nederlanders’ samen! Nazaten van hen zijn hierover aan het woord. Het rijk geïllustreerde boekwerk, met o.a. een fraaie luchtfoto van Bergen aan Zee, is verkrijgbaar in de Bergense boekhandels.

Een verjaardag aan zee

Klik hier voor meer informatie

Een prachtig boek voor iedereen die interesse heeft voor de vele facetten van Bergen en Bergen aan Zee en hun naaste natuurlijke omgeving. O.a. te koop in Bergen bij Boekhandel Thomas voor € 12,95

Vliegveld Bergen NH  1938-1945

Klik hier voor meer informatie

Dit boek over het Bergense vliegveld in de jaren rond WO II, is nog steeds in de boekwinkels verkrijgbaar. Een ‘must’ voor elke Bergenaar, maar ook voor al degenen die zich interesseren voor de oorlogsjaren en/of vliegtuigen uit die tijd.

Het Vredeskerkje in Bergen aan Zee

Klik hier voor meer informatie

In 2008 heeft de Marie Amalie Dorothea Stichting een jubileumboek over dit idyllisch gelegen kerkje uitgegeven. Het aan geen bijzonder kerkgenootschap toebehorende kerkje werd in 1918 gesticht door mevrouw M.A.D. Van Reenen-Völter. Auteurs: Ferdinand van Melle (em. Justitiepredikant), Bert Buizer (bioloog en vaste bewoner van Bergen aan Zee) en Frits David Zeiler (historicus). Technische realisatie: Uitgeverij Pirola uit Schoorl onder ISBN nummer 978 90 6455 5749. Het is niet meer in de Bergense boekhandels verkrijgbaar! Voor € 7,50 kunt u het aanschaffen bij museum Kranenburgh, ’t Sterkenhuis en in het Vredeskerkje. Ook kunt u het bestuur van de Vriendenstichting Vredeskerkje aanschrijven.