De Historische Vereniging Bergen kent ± 100 actieve leden die de vereniging ondersteunen in werkgroepen of anderszins; zie daarvoor de pagina steunpilaren. Nieuwe steunpilaren zijn welkom en worden verzocht zich aan te melden bij het secretariaat: mail: secretariaat@hvb-nh.nl.

Sommige leden hebben zich zo verdienstelijk gemaakt dat de ledenvergadering hen daarvoor heeft onderscheiden als erelid of lid van verdienste.

Ereleden

Tot erelid van de Historische Vereniging Bergen NH wordt diegene benoemd die door zijn/haar creatieve activiteiten de doelstelling van onze vereniging op buitengewone wijze heeft bevorderd en daardoor op waardevolle wijze heeft bijgedragen aan de groei van de vereniging. De toekenning gaat vergezeld van een oorkonde. De vereniging kent de volgende ereleden:

2003
de heer Job Hardeman (erevoorzitter)  17-11-2009 †
2004
de heer Piet Mooij
2007

mevrouw Roosannie Hazelhoff Roelfzema-Kromhout 
de heer Bob van de Graaf  
de heer Jaap Kroon  

2008
de heer Leo Rotthier
2010
de heer Bert Veer
2015
de heer Ru Waalewijn 
2016
de heer Rein van der Sluis
Fotocollage hieronder  werd aangeboden tijdens het afscheid van ons erelid en oud-voorzitter Job Hardeman door de leden van verdienste op 20 maart 2003.

Leden van verdienste

Tot lid van verdienste van de Historische Vereniging Bergen NH wordt diegene benoemd die zich gedurende een aantal jaren actief heeft ingezet voor een of meerdere belangrijke taken van de vereniging. De toekenning gaat vergezeld van een oorkonde. In de Algemene Ledenvergaderingen van de hieronder genoemde jaren werden onderstaande leden tot lid van verdienste benoemd.

1998

de heer Cees Vrasdonk  †
mevrouw Pietertje Borggreve-Kuiken
de heer Bob van de Graaf  †
de heer Piet Mooij

2003

de heer Frits Zeiler  † (postuum)
de heer Bert Veer
de heer Ron Wessels

2005

mevrouw Roosannie Hazelhoff Roelfzema-Kromhout  †
de heer Henk Jellema

2007
de heer Frans Thomas
2008

de heer Ru Waalewijn   †
de heer Eldert Groenewoud
de heer Cees Winder  †
de heer Lau Vrasdonk

2010

mevrouw Marijke Kirpensteijn
mevrouw Trees Bruinsma

2011

de heer Henk Schotten
de heer Dick Broers  †
de heer Evert Spee

2012

de heer Willem Jan Bleijs
de heer Piet Vijn  †
de heer Steven de Wit

2013

de heer Piet Bogtman
mevrouw Riet Rotthier-Vroling

2014

mevrouw Stella Schrijver- van Velthoven
mevrouw Renate Woudstra-Mooij
de heer Herman Gelens

2015
de heer Jan Roosloot