Doelstelling
Een groep enthousiaste mensen geeft gestalte aan het bedienen en werven van leden en het publiceren in de media.

Deze werkzaamheden zijn onderverdeeld in verschillende taken:

  1. het beheren van de webwinkel en bijhouden van de voorraad
  2. het verzamelen van de kopij voor het Nieuwsblad en het redigeren en corrigeren van de tekst
  3. het organiseren van lezingen
  4. het organiseren van de steunpilarendag voor alle vrijwilligers
  5. het plaatsen van persberichten over de activiteiten van de HVB in de regionale dagbladen en overige media
  6. algemene ledenwerving
  7. ledenwerving op de verschillende markten

Portefeuillehouder Bestuur
Marry Ranzijn
Tel: 072 – 581 4228
Mail: ledenservice@hvb-nh.nl

Coördinator
Fien Jansen – de Wit

Leden

Medewerkers
Sjoerd Boersma
Christine Waslander
Huub van den Beld
Jan Rein Pruntel
Esther van Eijk
Fien Jansen – de Wit
Liesbeth Tuynman -van Baar
Ineke Vrasdonk
Kees van Eijk
Marijke van der Blom – de Wit
Kees Jansen
Ineke Schotten-Kaay
Kees Wokke
Frank Perquin
Rita Jansen
Piet Kamp
Walther Proot
Conchita Proot-Leijen
Anja Dekker
Anneke Knijn-Pepping
Tinneke de Vries
Peter Woudstra
Renate Woudstra
Margaret Metzelaar
Bert Vogel

Rol
Beheerder Webwinkel
Nieuwsblad en persberichten mail: pers@hvb-nh.nl
Corrector
Corrector
Steunpilarendag mail: steunpilaren@hvb-nh.nl
Coördinator en Ledenwerving
Facebook onderhouden
Facebook onderhouden
Markten coördinator
Marktmedewerkster
Marktmedewerker
Marktmedewerkster
Marktmedewerker
Marktmedewerker
Ontwerper
Marktmedewerker
Ondersteuning evenementen
Ondersteuning evenementen
Ondersteuning evenementen
Ondersteuning evenementen
Ondersteuning evenementen
Ondersteuning evenementen
Ondersteuning evenementen
Ondersteuning evenementen
Coördinatie Vlagenverkoop