Selecteer een pagina

Vrijheidsmaaltijd – Bevrijdingsfeest – Dropping VRIJHEID, een groot goed!

De HVB neemt deel in het Erfgoed Platform BES. Binnen het platform BES is besproken dat we in 2020 aandacht willen schenken aan 75 jaar bevrijding, zoals in het gehele land gebeurt. Het Promoteam van de HVB heeft dat opgepakt. Op dinsdag 5 mei 2020 gaan we herdenken dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn. Dat doen we in en rondom de Ruïnekerk met een vrijheidsmaaltijd waaraan 300 mensen kunnen deelnemen en een bevrijdingsfeest voor iedereen. De vrijheidsmaaltijd zal in het teken staan van bezinning: wat is vrijheid, wat is onvrijheid, mensen met elkaar verbinden. En met het bevrijdingsfeest gaan we vieren dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn en nog steeds in alle vrijheid leven.

Het wordt een maatschappelijk gebeuren, dus alle inwoners zijn vrij om zich in te schrijven voor deze maaltijd. Het bevrijdingsfeest is voor iedereen toegankelijk. Het wordt een respectvolle dag, maar ook zeker een feestdag. Meer informatie over deelname aan en inschrijven voor de vrijheidsmaaltijd zal in maart 2020 in de plaatselijke nieuwsbladen en op de website van de HVB te lezen zijn.  Eerder reageren op deelname heeft helaas geen zin.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Vanaf 10.00 uur een draaiorgel om de dag feestelijk in te luiden.
 • Vanaf 11.00 uur zal er de gehele dag doorlopende foto-video beelden van de 2e WO en bevrijding gepresenteerd worden op een LED scherm, verzorgd door de vrijwilligers van de HVB werkgroep Beeld en Geluid.
 • Over het gehele terrein zullen Nederlandse, Amerikaanse en Canadese vlaggen wapperen en de gehele dag zullen er rondom de Ruïnekerk borden met uitvergrote foto’s van de bevrijding te zien zijn die worden verzorgd door de HVB werkgroep Beeld en Geluid; een klein openluchtmuseum.
 • Van 11.00 uur tot 11.30 uur gaat beiaardier Klaas de Haan als aanloop naar de opening het carillon bespelen. Het carillon heeft een bijzondere betekenis uit de 2e WO (zie elders in dit Nieuwsblad).
 • Om 11.30 – 11.45 uur is de opening door de dan oud burgemeester Hetty Hafkamp en de voorzitter van de HVB de heer Niek Weel. Er zal een vrijheidsvuur ontstoken worden door een oud-verzetsstrijder uit de 2e WO, de honderdéénjarige heer Jan Duin.

Tijdens het ontsteken van het vuur zal de dan oud burgemeester Hetty Hafkamp een gedicht voorlezen en aansluitend zal de Harmonie het Wilhelmus spelen.

Tijdens het Wilhelmus, zal door de jeugdambassadeurs van de HVB de vlaggen worden gehesen.

 • Na de opening komen uit de Ruïnekerk “drie bevrijders” lopen met doedelzakken.
 • Tussen 12.30 en 13.30 uur vindt er een brood DROPPING plaats. Twee vliegtuigen, van de Royal Air Force Association squadron Edambusters, vliegen over het terrein van de Ruïnekerk en over het veld van het Vredeskerkje in Bergen aan Zee, en zullen ter plekke broodjes droppen. (zie elders in het Nieuwsblad)
 • De maaltijd is ongeveer van 12.00 tot 13.30 uur. Voor deelneming aan de maaltijd zal er een heel kleine financiële bijdrage gevraagd gaan worden. Op vertoon van de “voedselbonnen” die men als deelnemer toegestuurd krijgt gaat men aan tafel en wordt er een eenvoudige maaltijd geserveerd in de trant van de naoorlogse tijd. De maaltijd zal worden opgeluisterd met liedjes uit die tijd.
 • Aansluitend speelt de gehele middag tot 17.00 uur een grote band, de Tata steel band “The Swingmasters”, met zangeres Simone Dekker.
 • Een dansgroep van danscentrum de Bruijn-Bonel zal dansen op de muziek van de band, zoals er werd gedanst in de naoorlogse jaren, u wordt van harte uitgenodigd om mee te dansen.
 • Vanaf 13.30 tot 15.30 loopt er een muziekkorps door het centrum.
 • Om ca. 14.30 – 14.45 uur komt er een colonne van ca. 100 militaire voertuigen, “Keep them rolling”, Bergen binnen rijden, binnengehaald door het muziekkorps en onder verwelkoming van de klokken van de Petrus en Pauluskerk en de Ruïnekerk. Dit defilé zal alle gemeenten van de BUCH aandoen en wordt georganiseerd door het Veteranencomité de BUCH.
 • Aansluitend rijden ca. 20 militaire voertuigen het Ruïnekerk-terrein op als een openluchtmuseum, onder begeleiding van muziek.
 • De inwoners van Bergen wordt gevraagd de Nationale vlag uit te steken ter verhoging van de feestvreugde

 

Wij hopen dat u dit feest met ons samen wilt vieren. U bent de gehele dag van harte welkom. Het wordt een heel bijzondere dag.

Deze gedenkwaardige dag is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Bergen, Leguit Motor Company, Restaurant Fabels, VHC Jongens BV en Restaurant ‘t Parkje, waarvoor hartelijk dank.

 

Namens het promoteam, Marry Ranzijn

 

Bergens carillon is oorlogsmonument

Op 5 mei, voorafgaande aan de opening om 11.30 uur van het bevrijdingsfeest, zal beiaardier Klaas de Haan het bijzondere carillon bespelen.

Sinds 5 mei 1970 is Bergen in het bezit van een bijzonder oorlogsmonument: het carillon in de toren van de Ruïnekerk dat bestaat uit 27 klokken.

Verdeeld over 24 klokken zijn de 216 namen van de te Bergen begraven geallieerde militairen gegraveerd in het carillon. Eén klok luidt niet, deze is opgedragen aan 34 onbekende, eveneens hier begraven militairen. Op de grote luidklok staat de tekst: Ik luid voor hen die voor onze vrijheid vielen en in Bergen rusten.

Op 5 mei 2020 zijn we 75 jaar bevrijd.  Een mooi moment om stil te staan bij dit bijzonder carillon. Wellicht denkt u er door het jaar heen eens aan, als de mooie klanken van dit carillon over het dorp worden uitgestrooid.

Namens het bestuur, Marry Ranzijn

 

(Foto: Fred Jostmeijer)


De Historische Vereniging Bergen organiseert, 75 jaar na de bevrijding, een DROPPING!

Begin mei 1945 was al dagen lang door de Engelse zender omgeroepen dat er voedsel uit vliegtuigen zou worden

afgeworpen. De dropping zou plaatsvinden op het Bergens vliegveld. Op 2 mei 1945 vond de eerste voedsel dropping plaats. 20 vliegtuigen wiepen 1700 pakketten af. Op 5, 6 en 7 mei waren er opnieuw droppings. Door 70 vliegtuigen werden er 12.400 pakketten afgeworpen, wat met luid gejuich en grote vreugde door de plaatselijke bevolking werd ontvangen. Het verzamelen van de pakketten gebeurde door de mensen van de PTT, NS, de politie en het Rode Kruis. Tijdens het aanvliegen van de dropping zone vlogen de groepen vliegtuigen laag over de wijde omgeving. Voor de bevolking van de streek was het een schouwspel om nooit meer te vergeten.

 

75 jaar na de bevrijding willen wij, de Historische Vereniging Bergen, deze dropping opnieuw herdenken door een DROPPING te laten plaatsvinden tijdens het bevrijdingsfeest op 5 mei. Tussen 12.30 en 13.30 uur vliegen er twee vliegtuigen, van Royal Air Force Association squadron Edambusters, over het terrein van de Ruïnekerk en over het veld van het Vredeskerkje in Bergen aan Zee, die symbolisch kleine broodjes zullen droppen.

 

Het wordt een bijzonder eerbetoon aan de geallieerden die zorgden voor de voedseldropping toentertijd.

 

Met heel veel dank aan het RAFA, squadron Edambusters

Voedseldropping bij vliegveld Bergen, Collectie “Beeldbank HVB/collectie Gré Schouten-Dapper “

Namens het Promoteam

Marry Ranzijn


Voedseldropping bij vliegveld Bergen, Collectie “Beeldbank HVB/collectie Gré Schouten-Dapper “