Aanvullingen en correcties op het boek ‘Straatnamen in Bergen daoor de eeuwen heen’

Op pagina 70 van het boek bevindt zich onder “Beatrixlaan” een blanco ruimte. Tijdens het drukproces is op onverklaarbare wijze de volgende tekst weggevallen:
Beatrix Wilhelmina Armgard werd in 1938 geboren als prinses van Oranje-Nassau en prinses van Lippe-Biesterfeld. Ze is de oudste dochter van Juliana en Bernhard. Op 10 maart 1966 trouwde ze met Claus Georg Wilhelm Otto Friederich Gerd von Amsberg, die daardoor Prins der Nederlanden werd. In 1980 volgde ze haar moeder Juliana op als koningin. Prins Claus overleed in 2002.

Op pagina 89 staat bij de beschrijving van de Coen Bogtmanweg een foto van een Coen Bogtman met Piet Blankendaal. Deze (witte) Coen Bogtman was met Piet Blankendaal jarenlang bestuurslid van Bergens Harmonie, vandaar dat deze beide heren op deze foto vereeuwigd zijn. Echter, de witte Coen heeft niets van doen met de (zwarte) Coen Bogtman, waarnaar de Coen Bogtmanweg is vernoemd.
Zie ook het artikel van Piet Vijn in de Bergense Kroniek van april 2008.

De volgende onvolkomenheden moeten in de tekst worden rechtgezet:
Pagina 60: Middenpad. 1915 moet zijn 1916.
Pagina 61: Raadsbesluit Nachtegaallaantje. Is foutief gespeld, moet zijn Nachtegalenlaantje.
Pagina’s 61 en 62: Bij Randlaan en Rondelaan. Mr. F. Kamp moet zijn mr. A.F. Kamp (Dolf).
Pagina 85: Joost Ivanghlaan. De betreffende schoutsecretaris stierf in 1807, niet in 1843.
Pagina 86: Mr.Quantplein. Cosmias moet zijn Cosmas.
Pagina 93: Brederodelaan. Deze ligt ten westen van de Zwanevijver, niet ten oosten.
Pagina 94: Endegeest. Deze naam kwam tot stand op voorstel van raadslid P. Beyneveld (genoemd naar het huis dat hier stond).
Pagina 114: 4e Notweg. Deze wordt ook in de Bergermeer “Vierde Notweg” genoemd. Overigens zijn er in deze polder nog drie notwegen. Zie ook het artikel ‘Nogmaals Notwegen’ in de Bergense Kroniek, 4e jaargang nr.2, blz. 47.
Pagina 123: P.W. Janssenlaan. De laan Is vernoemd naar de vader (bouwer van het huis) en niet naar de zoon.
Pagina 127: C.F. Zeiler Boulevard. Geboortedatum van C.F. Zeiler is niet 1897 maar 1879, het voorzitterschap van de VVV begon niet in 1913 maar in 1912.

Op de aantekeningbladzijden achterin het boek kunt u het nodige noteren.