Beeldbank Historische Vereniging Bergen NH

HVB FO 00342 Brand in het Pensionaat, 1990 HVB FO 00342 Brand in het Pensionaat, 1990
HVB FO 00341 Zuidwestelijke deel van Bergen HVB FO 00341 Zuidwestelijke deel van Bergen
HVB FO 00339 Interieur koepelkapel HVB FO 00339 Interieur koepelkapel
HVB FO 00338 Kapel van de Ursulinen HVB FO 00338 Kapel van de Ursulinen
HVB FO 00337 Koets bij Pensionaat HVB FO 00337 Koets bij Pensionaat
HVB FO 00334 Ingekwartierde Nederlandse militairen bij Retraitehuis HVB FO 00334 Ingekwartierde Nederlandse militairen bij Retraitehuis
HVB FO 00333 Retraitehuis tuin HVB FO 00333 Retraitehuis tuin
HVB FO 00332 Pensionaat achterzijde HVB FO 00332 Pensionaat achterzijde
HVB FO 00331 Pensionaat recreatiezaal HVB FO 00331 Pensionaat recreatiezaal
HVB FO 00330 Pensionaat HVB FO 00330 Pensionaat
HVB FO 00329 Personeel Ursulinen HVB FO 00329 Personeel Ursulinen
HVB FO 00328 Kweekschool Ursulinen, 1920 HVB FO 00328 Kweekschool Ursulinen, 1920
HVB FO 00327 Kweekschool Ursulinen, 1960 HVB FO 00327 Kweekschool Ursulinen, 1960
HVB FO 00326 St Anthoniusschool HVB FO 00326 St Anthoniusschool
HVB FO 00325 Kerkedijk 29, gebouwd door aannemer D. Yedema, ca 1932 (1) HVB FO 00325 Kerkedijk 29, gebouwd door aannemer D. Yedema, ca 1932 (1)
HVB FO 00325 Boerderij aan de Kerkedijk HVB FO 00325 Boerderij aan de Kerkedijk
HVB FO 00324 Stroomerlaan gezien vanaf Loudelsweg, 1931, met Annie Yedema (1) HVB FO 00324 Stroomerlaan gezien vanaf Loudelsweg, 1931, met Annie Yedema (1)
HVB FO 00324 Stroomerlaan gezien vanaf Loudelsweg, 1931 HVB FO 00324 Stroomerlaan gezien vanaf Loudelsweg, 1931
HVB FO 00323 Loudelsweg 51, huis Anna Monica, 1935, bewoond door fam. Yedema (1) HVB FO 00323 Loudelsweg 51, huis Anna Monica, 1935, bewoond door fam. Yedema (1)
HVB FO 00323 Loudelsweg 51, huis Anna Monica, 1935 HVB FO 00323 Loudelsweg 51, huis Anna Monica, 1935
HVB FO 00322 Loudelsweg 51 (hoek Stroomerlaan), 1930 HVB FO 00322 Loudelsweg 51 (hoek Stroomerlaan), 1930
HVB FO 00321 Gidsenhut 'Tempo', Adelbertuslaan 3A, 1961 (1) HVB FO 00321 Gidsenhut 'Tempo', Adelbertuslaan 3A, 1961 (1)
HVB FO 00321 Gidsenhut 'Tempo', Adelbertuslaan 3A, 1961 HVB FO 00321 Gidsenhut 'Tempo', Adelbertuslaan 3A, 1961
HVB FO 00320 Officiële opening nieuwe padvindstershut, 1961 HVB FO 00320 Officiële opening nieuwe padvindstershut, 1961
HVB FO 00320 De Gidsen, officiële opening vd nieuwe hut door kapelaan Brabander, 14 april 1961 HVB FO 00320 De Gidsen, officiële opening vd nieuwe hut door kapelaan Brabander, 14 april 1961
HVB FO 00319 Eerste steen vd nieuwe padvindstershut wordt gewijd, 1960 HVB FO 00319 Eerste steen vd nieuwe padvindstershut wordt gewijd, 1960
HVB FO 00319 De Gidsen, 1e steen vd nieuwe hut aan de Adelbertuslaan wordt gewijd door kapelaan A. Brabander, 24-2-1960 (1) HVB FO 00319 De Gidsen, 1e steen vd nieuwe hut aan de Adelbertuslaan wordt gewijd door kapelaan A. Brabander, 24-2-1960 (1)
HVB FO 00318 Padvindsters in openluchttheater tijdens bevrijdingsfeest, 1946 HVB FO 00318 Padvindsters in openluchttheater tijdens bevrijdingsfeest, 1946
HVB FO 00318 De Gidsen in het openluchttheater tijdens het bevrijdingsfeest, 5 mei 1946 (1) HVB FO 00318 De Gidsen in het openluchttheater tijdens het bevrijdingsfeest, 5 mei 1946 (1)
HVB FO 00317 Bevrijdingsoptocht 1960 HVB FO 00317 Bevrijdingsoptocht 1960
« 1 van 12 »

De Historische Vereniging Bergen NH (HVB) heeft niet als doel winst te maken, maar wil historische informatie over Bergen (NH) bieden aan geïnteresseerden. Hiertoe rekent de HVB ook beeldmateriaal zoals foto’s, films, prenten, landkaarten, en dergelijke. Waar mogelijk heeft de HVB getracht te achterhalen welke personen of organisaties houder zijn van mogelijk op dit beeldmateriaal rustende rechten. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Mocht u van mening zijn dat publicatie van bepaald beeldmateriaal inbreuk maakt op uw rechten, of anderszins uw belangen schaadt, dan verzoeken wij u vriendelijk hierover contact op te nemen met het bestuur van de HVB door een email te sturen aan beeld@hvb-nh.nl. De HVB zal dan trachten een eventuele kwestie in der minne te schikken en zo nodig het onderhavige beeldmateriaal van de website verwijderen.