Inhoudsopgave Bergense Kroniek (bijgewerkt t/m november 2018)

Afdrukken

De index is opgezet door Roosannie Hazelhoff Roelfzema-Kromhout en wordt nu bijgehouden door Theo de Graaff
Th = Themanummer
BaZ = Jubileumnummer Bergen aan Zee, juni 2006
     
Onderwerpen van de artikelen datum blz Themanummer of BaZ
       
A      
Aardewerk als souvenir, maar dan ook Bergens aardewerk apr.-13 26  
Adelbertuslaan, Sint -, Een korte geschiedenis van apr.-16 18  
Akerboom, Wout. Interview met – apr.-03 18  
Ambulante handel in Bergen nov.-13  6  
Annoque, Een Vlaamse burger als heer sep.-10 12 Th-9
Apotheek, De allereerste – apr.-14  5  
Architectuurgeschiedenis in een notendop, Bergense – apr.-12 16  
Armenzorg, Schetsen van de – in Bergen in de 19e eeuw nov.-18 2  
Atlantikwall in Bergen 1942-1945 apr.-11 12  
B      
Bakkers, Bergense      
-, en hun bakkerijen in 1900 mei-02 19  
-, Broodbakken is van alle tijden apr.-09 14  
Bakkersfamilie, Bergense – rond 1900 apr.-05 26  
Bank Eeuwigelaan-hoek Mosselenbuurt. Een bank met een verhaal apr.-12 26  
Bataafs-Franse tijd 1795-1813 apr.-98   Th-4
BBMBB, Bouw- en Bouwgrondmaatschappij ‘Bergen-Binnen’ apr.-13 14  
Be Quick, Gymnastiekvereniging – 90 jaar. nov.-18 24  
Begraafplaats      
-, De – aan de Ruïnelaan mei-98 4  
-, de Oude – aan de Ruinelaan nov.-09 9  
-, De militaire – aan de Kerkedijk te Bergen N.H. apr.-05 16  
Bello, 1905 – 1995 nov.-95 34  
-, Laatste rit van – op 31 augustus 1955 nov.-05 26  
BEM, N.V. Bouw Exploitatie Maatschappij Bergen aan Zee jun.-96 8  
Berdos, V.V. – 75 jaar apr.-07 22  
Bergen ’40-’45 mei-95   Th-1
Bergen in de Bataafs-Franse tijd 1795-1813 apr.-98   Th-4
Bergen rond 1900 mrt.-97   Th-3
Bergen      
-, Een verhuizing in – anno 1910 nov.-95 32  
-, Herinnering aan karakteristiek – anno 1930 nov.-95 38  
-, voor en na 1900 mrt.-97  4 Th-3
-, De modernisering van de infrastructuur (rond 1930) mrt.-97 16 Th-3
-, Het politieke leven in – tussen 1795 en1798 apr.-98 18 Th-4
-, Onheil over – (1795 – 1813) apr.-98 40 Th-4
-, De wederopbouw van -, 1945 – 1950 nov.-98 33  
-, Het kunstenaarsdorp – in de eerste helft van de 20e eeuw nov.-00 40  
-, Een tekening van – voor Onze jongens in Indië apr.-03 31  
-, en de boerderij nov.-03 37  
-, Verzamelaars in – apr.-04 24  
-, Mijn geboortehuis in Oostdorp. In: In Bergen staat een huis apr.-07 30  
-, Het thuisgevoel. In: In Bergen staat een huis nov.-07 30  
-, Van – naar Deventer in de laatste oorlogswinter apr.-08 20  
-, Een ‘oorlogsplek’ in – apr.-08 30  
Bergen aan Zee      
– 90 jaar jun.-96   Th-2
– 100 jaar jun.-06   BaZ
-, Alberdien Ravenhorst-Koolhof, De oudste vaste bewoner nov.-15 24  
-, Anno 1950 jun.-06 29 BaZ
-, Achtergrond van straten in – nov.-99 37  
-, Bewoners, met 90 vaste nov.-12 22  
-, Het Duinmuseum in – nov.-04 15  
-, Elektriciteit in -, een verhaal apart mrt.-13 21 Th-10
-, Fotoverhalen jun.-96 12 Th-2
-, Glijden aan Zee (met de duinslee naar benee) apr.-16 24  
-, Honderd jaar nov.-06 9  
-, Een jeugd in – mei-02 26  
-, Leveranciers aan de deur apr.-10 26  
-, Middenstand, winkelstand apr.-10 26  
-, natuur en landschap in archieven apr.-08 12  
-, Een panorama gezien vanuit het noorden nov.-11 8  
-, Het ontstaan en de ontwikkeling van – mrt.-97 28 Th-3
-, Oude namen en nieuwe straten aan zee jun.-96 20 Th-2
-, Oude straten op oude kaarten van – nov.-03 46  
-, Panoramatekening van – uit 1908 nov.-09 31  
-, Pioniers in de wildernis jun.-96   Th-2
-, Revisited apr.-15 20  
-, Terugblik op het badseizoen 1938 nov.-98 27  
-, Vooroorlogse bebouwing en huisnamen in – jun.-06 18 BaZ
-, Vooroorlogse bouwvormen jun.-96 8 Th-2
-, Winterse stilte in – nov.-11 24  
-, Winterse stilte in – en een aangespoelde zeehond apr.-12 25  
-, Een Zeemanskerkhof in – apr.-17 19  
Bergenaar, Het liedje van den – mei-94 8  
-, Herinneringen van een – nov.-01 35  
Bergenaren      
-, in hun strijd om het bestaan (1795-1813) apr.-98 8 Th-4
-, Drie – in vreemde krijgsdienst. De pauselijke zoeaven nov.-98 1  
-, en de Tweede Wereldoorlog, Mijn oorlogsjaren sep.-17 1 Th-13
-, en de Tweede Wereldoorlog, Het verzet in Bergen sep.-17 6 Th-13
-, en de Tweede Wereldoorlog, Burgemeesters in oorlogstijd sep.-17 14 Th-13
-, en de Tweede Wereldoorlog, Arbeitseinsatz – waarom wij wel en zij niet? sep.-17 21 Th-13
-, en de Tweede Wereldoorlog, Oorlogsdoden in Bergen – wie herdenken we en hoe sep.-17 28 Th-13
-, en de Tweede Wereldoorlog, Tastbare herinneringen aan WO II – een fietstocht sep.-17 36 Th-13
-, en de Tweede Wereldoorlog, Bronvermelding sep.-17 42 Th-13
-, en de Tweede Wereldoorlog, Jaarverslag Sterkenhuis 1941 – 1946 sep.-17 44 Th-13
-, en de Tweede Wereldoorlog, Reacties op het Themanummer apr.-18 20  
-, Vertellen over vroeger, zie Interviews      
-, Lengte- en oppervlaktematen en het ijken in Bergen in de 18e eeuw apr.-14 2  
-, Walletjes nov.-10 21  
Berger- en Egmondermeer en hun randpolders apr.-09 31  
Berger Luchtvaart Club (BLC) nov.-14 27  
Bergermeer, Een onbekende kaart van de – uit 1671 nov.-95 40  
-, De drooglegging van het – nov.-14 14  
-, Een edel inititatief. De heren van de droogmaking van het – en Egmondermeer apr.-17 2  
-, Het Bergermeer in kaart apr.-15 6  
Berger Veerhuis, Het – nov.-11 2  
-, In de gelagkamer van Het – nov.-12 16  
Bergerweg 89, Oude -. In: In Bergen staat een huis apr.-08 28  
Bijenpark ‘De Linde’ nov.-08 18  
Bijwaard, Piet. Interview met – nov.-08 24  
Bio Vacantieoord, Een tijdmeter in -. In: In Bergen staat een huis nov.-08 28  
Blauw, Jan. Interview met – nov.-98 37  
Bloch, Mies. Interview met – nov.-97 36  
Blokker-Gerritsen, T. Interview met mevrouw – mei-95 14 Th-1
Boekenbezit omstreeks 1750. Een belezen heer in de Bergermeer? apr.-05 3  
-, Meer over de belezen heer apr.-14 16  
Boedelbeschrijving, Uit de – van Zwakman,1840 sep.-15 18 Th-12
Boekhandel, De Eerste Bergensche – in 1928 nov.-10 14  
Boerderij De Fransman en haar bewoners nov.-15 18  
Boerderijen in de Kerk- en de  Molenbuurt sep.-15 12 Th-12
Boeren aan het Wiertdijkje sep.-15 15 Th-12
Boeren in Bergen sep.-15   Th-12
Boeren in Bergen, herinneringen van Trien Dekker-Zwakman sep.-15 20 Th-12
Boeren in Bergen, Joop Ranzijn sep.-15 30 Th-12
Boeren in het bos, De Graaf sep.-15 34 Th-12
Boeren midden in het dorp, Van Wonderen sep.-15 32 Th-12
Boeren in Bergen, Jan Zwakman sep.-15 27 Th-12
Bogtman, Willem. Bergense glazenier en kunstenaar. apr.-16 11  
Bok, Beli en Cornelis Jonker. Een onzichtbare schilderes en een legendarische    
dirigent apr.-09 20  
Bonda & Co, Honderd jaar fotografen in Bergen apr.-07 25  
Boon, Willem. Herinneringen aan mijn ambtelijk bestaan mei-02 14  
Borgtocht, Geen verklaring van – apr.-04 23  
Borselen, Van. Weer onder Zeeuws bewind sep.-10 13 Th-9
Borstbeeld van mevrouw Van Reenen nov.-05 16  
Bottemanne, F.J., zie Grafsteen voor –      
Bouwkundige erfenissen uit de Duitse bezettingstijd nov.-99 52  
Brakenhoff, Piet. Interview met – nov.-05 24  
Brandweer, Bergens brandweerwezen van de vroegste tijd tot 1947 mei-97 5  
-, Vijftig jaar Bergens vrijwillige – nov.-97 42  
Brederode, Hendrick van, Heer van Bergen (Grote Geus) nov.-14 12  
Brederode, Van. Aanzet tot een nieuwe tijd sep.-10 13 Th-9
Broodbakken is van alle tijden apr.-09 14  
Bunkers in Bergen nov.-05 20  
Burgemeester in de Eerste Wereldoorlog. Perikelen rond het deserteurskamp nov.-08 8  
Bus, De – in het dorp mei-99 23  
C      
Chirurgijn, Bergens – en vroedvrouw in een woelige tijd (1795 – 1813) apr.-98 34 Th-4
Colnot, Karel. Interview met – nov.-94 30  
Craenhals, Sebastiaen -, de Bergense Baljuw. Deel I: van officier tot dijkgraaf apr.-18 15  
D      
Dagboek van oorlog en bevrijding mei-95 28 Th-1
Damlanderpolder, De -, een kwetsbaar landschap mei-98 18  
Dekker-Zwakman, Tien. Het familieleven op de boerderij sep.-15 20 Th-12
Delis, Jaap. Interview met – nov.-13 24  
Derksen, Tiny, De Bergense balletlegende nov.-04 18  
Descartes, Anthonie van Zurck, René – en het Oude Hof mei-95 5  
Deserteurskamp, Perikelen rond het – nov.-08 8  
Dijken en meren rond Bergen apr.-06 2 Th-6
Dijkgraaf Jo Laan, Interview met – apr.-06 40 Th-6
Donders, Piet. Interview met – apr.-11 19  
Doodvonnis van Jan Oostendorp, Het – nov.-05 3  
Drank, Bergen en de (sterke) – nov.-16 4  
Drankenvoorziening in Bergen rond 1900 en later nov.-10 22  
Drieënhuizen in tabak en meer… nov.-13 14  
Duinbeplanting, Toestand der – op den vasten wal van Noord-Holland mei-99 18  
Duinen, Perikelen in de – omstreeks 1720 mei-94 10  
-, Kraenogen (en jachtperikelen) in de – nov.-94 28  
-, De – van Bergen omstreeks 1900 mrt.-97 34  Th-3
Duinmuseum in Bergen aan Zee, Het – nov.-04 15  
Duinvermaak 1860-2006, Herberg-café-restaurant – nov.-07 5  
Duitse Kolonie, De nov.-08 12  
Duitse officieren gevlucht uit het interneringskamp in 1915 nov.-14 11  
E      
Elektriciteit, Bergen onder stroom. 100 jaar elektriciteit mrt.-13    
-, De ontwikkelingsgeschiedenis van – mrt.-13 9 Th-10
-, De oprichting van het GEB en verder mrt.-13 16 Th-10
-, Bedrijfsgebouwen van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf Bergen mrt.-13 24 Th-10
-, Tarieven- en overnameperikelen mrt.-13 27 Th-10
Elim, Huize – mei-98 22  
Engelse kust, Op bezoek bij de overburen mei-96 18  
Evacuatie, De onnodige – van 1943 nov.-00 48  
Evacué’s in Bergen, Amersfoortse – apr.-10 15  
F apr.-17 22  
Fiets, op de -, Een rondje Bergen 1886-1927, deel 1      
Fiets, op de -, Een rondje Bergen 1886-1927, deel 2 nov.-17 18  
Fotoarchief gemeente Bergen, 25 Jaar – apr.-05 28  
Fotografen in Bergen, Honderd jaar – apr.-07 25  
Frans-Ekkel, Annie. Interview met – mei-02 28  
G      
Gasnet, De aansluiting van Bergen op het – apr.-15 10  
GEB, Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf Bergen mrt.-13 16 Th-10
Gebouwen in Bergen, Markante apr.-12 16  
Geerts, Henk. Interview met – nov.-12 23  
Gele Rijders. In: het Korps Rijdende Artillerie, 1793 tot heden apr.-07  3  
Geologische ontwikkelingen van ons kustgebied nov.-96 29  
Gole, Bergense meubelmaker  Pierre Gole bereikt in Gouden Eeuw in Parijs de top nov.-13 2  
Gole, Meesterwerk van meubelmaker Pierre – in Alkmaar apr.-15 9  
Gole, Portret op wandtapijt in Versailles nov.-16 2  
Goolen, Pieter Cornelisz., zie Gole      
Gorter aan Zee nov.-98 42  
Graadt van Roggen      
-, kunstenaar in Bergen nov.-07 10  
-, Bergense inspiratiebronnen apr.-18 22  
Grafsteen voor F.J. Bottemanne (1792-1829) nov.-09 2  
Gravemeijer, Ondine, Interview met – apr.-04 20  
Grenspalen tussen Bergen en Schoorl nov.-95 44  
-, tussen Bergen en Alkmaar nov.-96 40  
-, tussen Bergen en Egmond nov.-97 32  
Groenteboer werd schakel tussen tuinder en consument apr.-11 8  
Grondbelasting en onroerend goed in Bergen, 1875-1904 nov.-99 45  
Grote Geus’, Hendrick van Brederode nov.-14 12  
H      
Haakwallen, De – en het zeegat van Bergen. De grond waarop wij  wonen nov.-17 8  
Harmonie, Bergens – honderd jaar nov.-97 27  
Heerlijke rechten van de Bergense heren en vrouwen sep.-10 6 Th-9
Heerlijkheden in Holland sep.-10 4 Th-9
Heerlijkheid Bergen, De – een heerlijkheid? mei-00 3  
Heerlijkheid Bergen: bestuur en justitie sep.-10 5 Th-9
Heren van Bergen, De eerste – mei-94 4  
Heren van Bergen en voorouders van jonkvrouw Goede van Bergen. Het geslacht Van Haarlem nov.-15 7  
Heren en Vrouwen van Bergen, De sep.-10   Th-9
Herinneringen van een vaste vakantieganger apr.-12 11  
Herrmann, Rob. Interview met – apr.-14 18  
Hertenkamp, De Bergense – mei-01 3  
Hertenkamp, Honderd jaar – apr.-13 14  
Historische Vereniging Bergen NH, Tien jaar – nov.-03 35  
Hof voor een Heer, Een -. Geschiedenis van Het (Oude) Hof te Bergen vanaf 1643 jun.-14   Th-11
Hof te Bergen, Het jun.-14 15 Th-11
-, De huizen van Het Hof. Bouwhistorie van het “Huis” van de Heren van Bergen en zijn dienstgebouwen. jun.-14 24 Th-11
-, Wonen en werken op Het Hof. Dienstmeisjes op Het Hof jun.-14 37 Th-11
-, De interieurs van Huis Rampenbosch en het – te Bergen apr.-03  3  
Hof, Theo. Interview met – apr.-05 22  
Hoge Vierschaar, De – in de zaak tegen de pausgezinden nov.-17 1  
Holstein-Schaumburg, Van. Onder Duitse heerschappij sep.-10 16 Th-9
Holt, Simeon ten. Interview met – nov.-06 21  
Hooisteker sep.-15 11 Th-12
Hoopweg, Leven en werken aan de – apr.-09 29  
Hoopwegpleintje, Het – van vroeger nov.-96 34  
Huis met de Takel, Het -, Een korte kroniek van de Dorpsstraat nov.-15 21  
Huize Glory, In 100 jaar van Villa Russenduin via Bio-Vacantieoord tot Huize Glory nov.-18 28  
Huize Westdorp nov.-14 28  
I      
IJsclubgebouw, Van ziekenbarak tot – nov.-97 28  
Interneringsdepot, Het – en deserteurskamp te Bergen mei-99 10  
Interneringskamp, Duitse officieren in 1915 gevlucht uit  het – . nov.-14 11  
Interviews:      
-, Wout Akerboom apr.-03 18  
-, Bergenaren vertellen over vroeger nov.-01 48  
-, Piet Bijwaard nov.-08 24  
-, Jan Blauw nov.-98 37  
-, Mies Bloch nov.-97 36  
-, Cees Bloetjes, Boeren aan de Groeneweg apr.-18 28  
-, mevrouw T. Blokker-Gerritsen mei-95 14   Th-1
-, Piet Brakenhoff nov.-05 24  
-, Trees Bruinsma nov.-18 30  
-, Karel Colnot nov.-94 30  
-, Jaap Delis nov.-13 24  
-, Tiny Derksen nov.-04 18  
-, Piet Donders apr.-11 19  
-, Annie Frans-Ekkel mei-02 28  
-, Henk Geerts nov.-12 23  
-, Ondine Gravemeijer apr.-04 20  
-, Rob Herrmann apr.-14 18  
-, Theo Hof apr.-05 22  
-, Simeon ten Holt nov.-06 21  
-, Henk Jellema nov.-11 14  
-, Sjef de Koning mei-94 14  
-, David Kouwenaar mei-00 13  
-, Jaap Kroon nov.-09 28  
-, Jo Laan apr.-06 40 Th-6
-, Gerard van der Leeden apr.-17 28  
-, Trien Leijen-Olbers mei-01 20  
-, mevrouw A.T. MacDonald-Bogtman mei-95 22  
-, Jeanne Meyer-van den Ende apr.-07 26  
-, meester Nijdam nov.-00 42  
-, Aad van der Oord nov.-13 24  
-, mevrouw J. Oudhof-van der Steen mei-96 22  
-, Thijs Ravenhorst jun.-96  6 Th-2
-, Rhijn, Nicoline van – nov.-14 28  
-, Jan Ritsema apr.-10 23  
-, Lo de Ruiter nov.-02 54  
-, Johan Schilstra nov.-96 44  
-, Jan Scholten nov.-10 22  
-, mevrouw J.P. Schutte-Dunk nov.-95 32  
-, José Siebers jun.-06 32 BaZ
-, Cor Sijpheer mei-98  8  
-, Jan Swaan mei-99 16  
-, Jan Vasbinder, voor fietsen en fikkies nov.-17 28  
-, Betsie Vlaar apr.-15 25  
-, Gar Woudstra-Leering nov.-03 56  
-, mr. Frits Zeiler nov.-99 40  
-, Nettie Zeiler mei-97 10  
J      
Jaren dertig, Uit de – mei.-99 9  
Jellema, Henk. Interview met – nov.-11 14  
Jodenvervolging. Anti-joodse maatregelen in Bergen tijdens de Duitse bezetting. deel 1 nov.-04 12  
-,  deel 2 apr.-05 12  
Jonkvrouw van Bergen in Nieuwkoop nov.-14 6  
Judell en Zeiler, een Bergense verbintenis nov.-18 12  
K      
Kaandorp, Kees. Portret door Jaap Min apr.-11 30  
Kalenders, zie Bergen heeft de tijd apr.-15 15  
Kapers op de kust apr.-07  8  
Karperton, Van Vogel Coy tot – mei-97 20  
Karperton, Varkensfokkerij De – en omliggende bedrijven mei-01 16  
Katingo’, De stranding van de – apr.-13  7  
KCB, Het – vijftig jaar nov.-97 31  
KEM, Kennemer Electriciteits Maatschappij mrt.-13 10 Th-10
Kerk, Johannes van der, Uit het leven van veldwachter – mei-95 14  
Kermis in Bergen, De – tussen 1914 en 1920 mei-00 16  
Kerststal, De – nov.-17 14  
Kinderdijk. De kat van de – en het mirakel van Bergen. In: de Sint Elisabethsvloed van 1421 nov.-02 35  
Klok(ken) van Bergen apr.-13  2  
Klomp, Dirk, Herinneringen aan – nov.-99 49  
Klooster- en retraitehuiscomplex aan de Loudelsweg nov.-05  8  
Koeien – Over koetjes en kalfjes sep.-15 2 Th-12
Kolenboer, een verdwenen beroep nov.-02 44  
Koloniehuizen in Bergen aan Zee jun.-06 2 BaZ
Koning, Sjef de. Interview met – mei-94 14  
Koorvereniging Bergen 90 jaar! nov.-09 13  
Korps Rijdende Artillerie, 1793 tot heden, Het – apr.-07 3  
Kouwenaar, David. Interview met – mei-00 13  
Kraamkliniek Rosmade, een begrip in Bergen apr.-14 21  
Kranenburgh, Huize -, Van burgemeesterswoning tot Museum apr.-14 6  
-, Een notabele inrichting in Huize – apr.-10 12  
Kroon, Jaap. Interview met – nov.-09 28  
Kruideniers (Crudenaers) zijn nagenoeg verdwenen nov.-09  5  
Kruideniersbranche, De – tussen 1920 en ’70. nov.-01 54  
Kunstkabinet. Meesterwerk van meubelmaker Pierre Gole in Alkmaar apr.-15 9  
L      
Laan, Jo. Interview met dijkgraaf – apr.-06 40 Th-6
Landmeter, Notitieboekje van een -. In: Een spoor uit het verleden nov.-02 39  
Leenheren en leenmannen: het leenstelsel sep.-10  3 Th-9
Leesgezelschap ‘Onder Ons’ 100 jaar! nov.-11 26  
Leijen, Uit het archief van de familie – mei-98 14  
Leijen, Jacob, – mobiliseerde de bakkerswereld mei-00 10  
Leijen, Jan, – een Bergense architect van allure nov.-16 12  
Leijen-Olbers, Trien. Interview met – mei-01 20  
Lengte- en oppervlaktematen en het ijken in Bergen in de 18e eeuw apr.-14 2  
Lichtfabriek, Krijgt Bergen een – mrt.-13 11 Th-10
Liedje van den Bergenaar, Het mei-94  8  
Lienen, Gasman  Jan van apr.-15 13  
Luchtvaart Club, De Berger Luchtvaart Club (B.L.C.) nov.-14 27  
M      
MacDonald-Bogtman, A.T. Interview met mevrouw – mei-95 22  
Maesdammerhof, Natuurtheater – nov.-11 18  
Marktwezen, zie Ambulante handel in Bergen nov.-13  6  
Maschmeijer, De familie – en ‘Zuilenhof’ feb.-08   Th-7
Medische zorg in Bergen NH: 1800-1950, deel 1 nov.-12 9  
-, deel 2 apr.-13 8  
Meerwijk, Honderd jaar Park – apr.018 2  
Megapolensis, Johannes; pionier in twee werelden apr.-15 2  
Melkproductie sep.-15 8 Th-12
Merelhof, Herinneringen aan de nov.-08 20  
Meubelmaker, Bergense, Pierre Gole bereikt in Gouden Eeuw in Parijs de top nov.-13 2  
Meyer-van den Ende, Jeanne. Interview met – apr.-07 26  
Midgetgolfbaan ‘de Merelhof’ nov.-07 28  
Mirakel van Bergen,Het-.In:De Sint Elisabethsvloed van 1421 nov.-02 35  
Misdaad en mobiliteit in het verleden nov.-06  3  
Misdaad en straf in de 18e eeuw. Arme Geertruij apr.-09 2  
Mobilisatie in Bergen aan Zee jun.-06 24 BaZ
Mobilisatie van 1939-’40, Het soldatenleven in Bergen aan Zee tijdens de – nov.-07 23  
Molens en bemaling. In: Polders rond Bergen apr.-06  6 Th-6
Molenschilderijen van Arnout Colnot nov.-09 18  
Monumentenzorg, een zorg nov.-07 19  
Mooij, Piet. Interview met – nov.-01 48  
Mulert tot de Leemcule. De heren verliezen hun rechten sep.-10 24 Th-9
N      
Nanning, De vrouwe van Bergen en pastoor – nov.-96 36  
Nassau, De laatste vrije en hoge heren en vrouwen Van – sep.-10 22 Th-9
Natuurliefhebber, Herinneringen van een Bergense – apr.-03 13  
Natuurtheater Maesdammerhof nov.-11 18  
Nijdam, S.J. Interview met meester – nov.-00 42  
Nieuwkoop, Een jonkvrouw van Bergen in Nieuwkoop nov.-14  6  
Nesdijk, De – mei-02 24  
Noodraad van Bergen, De na-oorlogse – nov.-94 24  
Notwegen mei-95 10  
-, Nogmaals – nov.-97 47  
O      
Onderduikhuizen. Ons huis in oorlogstijd apr.-14 12  
Onderwijs, Het – in Bergen in de 18e eeuw apr.-10  2  
-, Het onderwijs in Bergen ten tijde van juffrouw Van der Oord (1886-1926) mrt.-97 24 Th-3
-, Markante meesters tussen 1684 en 1784 apr.-11  2  
-, Het onderwijs in Bergen van 1814 tot 1914. nov.-14 20  
Orgelhistorie van de Ruïnekerk te Bergen, De apr.-04  3  
Oord, Aad van der -.Interview met – nov.-13 24  
Oorlogsplek in Bergen, Een – apr.-08 30  
Oostdorp. De buurtschap – in de 1e helft 1900 nov.-00 31  
Oosterweg. De – en omgeving. nov.-01 41  
Openluchttheater Maesdammerhof nov.-11 18  
Oud-archief Bergen, Werelderfgoed in – nov.-07  2  
Oude Hof, Het. Geschiedenis van Het (Oude) Hof te Bergen vanaf 1643 jun.-14   Th-11
-, Anthonie van Zurck, René Descartes en het – mei-95  5  
-, VHS Bergen: ‘t – en de Zandhoeve nov.-97 39  
-, Het Hof achter glas apr.-12 15  
Oude Hof, Boeren in het bos sep.-15 34 Th-12
Oudhof-van der Steen, J. Interview met mevrouw – mei-96 22  
P      
Paal 33, De vereniging – in Bergen aan Zee nov.-10 17  
Paddenpad, Het – en het vliegveld nov.-95 37  
Panorama Bergen aan Zee gezien vanuit het noorden nov.-11  8  
Panoramatekening van Bergen aan Zee uit 1908 nov.-09 31  
Pastoor Nanning en de vrouwe van Bergen nov.-96 36  
Paviljoen Zuid. Het wel en wee van een paviljoen aan zee apr.-13 20  
PEN, Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland mrt.-13 10 Th-10
Persijn, Het geslacht -, apr.-17 14  
Petrus en Pauluskerk 80 jaar nov.-04 6  
Plomper, Herman. Verhuizen was zijn vak, verzamelen zijn passie apr.-09   Th-8
Polders rond Bergen apr.-06   Th-6
Polders en schouw, Over – gesproken mei-00 18  
Ponstijn, Jan. Kunstenaar, socialist en mens nov.-16 18  
Post- en Telegraafkantoor met bovenwoning, 1910 nov.-99 33  
Priesters, De toelating van – in Bergen mei-96 14  
PTT, De pioniers van de post in Bergen mei-97 16  
R      
Raadhuis van architect Van der Steur nov.-08 27  
Rampenbosch, Twee herontdekte tekeningen van – nov.-94 25  
-, De interieurs van Huis – en het Hof te Bergen apr.-03  3  
-, Bewoners van – nov.-06 6  
Ravenhorst, Thijs. Interview met – jun.-96 6 Th-2
Recepten uit het verleden. In: Een spoor uit het verleden. nov.-02 39  
Rechtspraak, Criminele – in vroeger tijd mei-96  4  
-, Hoe op Sanegeest een dienstmeid ‘de vrijer werd gemaakt’ mei-96 17  
Reenen, Jacob van, Een herinnering aan – nov.-00 46  
-, Heer en (burge)meester van Bergen mei-02 3  
-, Rol van burgemeester mrt.-13 15 Th-10
Reenen, Borstbeeld van mevrouw Van – nov.-05 16  
Reenen, Van. De heren worden Bergenaren sep.-10 28 Th-9
Reenen, Van, De – servituten mei-95 18  
Reenenpark, Van. De aanleg van het – in 1913 apr.-13 14  
Reijer Gerritsz, Aantekeningen van een 17e-eeuwse secretaris apr.-16 7  
Repatrianten, Bergen en zijn – nov.-13 18  
Retraitehuiscomplex aan de Loudelsweg, Geschiedenis van het voormalige klooster nov.-05 8  
Rhijn, Nicoline van. Interview met – nov.-14 28  
Rietdekkers, Honderd jaar Molenaar – apr.-18 12  
Ridderorden. Twee – voor burgemeester Jacob van Reenen nov.-10 30  
Ritsema, Jan. Interview met oud-burgemeester – apr.-10 23  
Robbekuil nov.-94 41  
Roggeveen, Jan, een toegewijd Bergenaar. Deel 1, gemeentearchitect en natuurbeschermer nov.-18 7  
Ruijsdael, Salomon van -. Gezicht op Bergen nov.-13 27  
Ruïnekerk, De orgelhistorie van de – te Bergen apr.-04 3  
-, Het tweede Eeuwgetij van Bergens kerkverwoesting nov.-08 2  
-, Restauratie – 60 jaar geleden. Een staaltje van pure ambacht. nov.-18 21  
Ruïnelaan, De – mei-01 12  
Ruiter, Lo de. Interview met oud-burgemeester – nov.-02 54  
-, man van de rede apr.-13 23  
Rundvee – Over koetjes en kalfjes sep.-15 2 Th-12
Runxputte sep.-15 7 Th-12
Rus, Herinneringen aan De – jun.-03 16 Th-5
Russenduin, Het – en de verdwenen Schulpweg jun.-96 22 Th-2
Russisch grondgebied, In Bergen ligt een stukje – mei-99 5  
Russisch Reisicoon, Een verloren Russisch – apr.-17 8  
Rustende Jager, De -, In en uit het hart van Bergen jun.-03   Th-5
-, De -, Een logement met geschiedenis jun.-03  2 Th-5
-, Archeologisch onderzoek rondom De – jun.-03 12 Th-5
-, Resultaten van het archeologisch onderzoek bij De – nov.-04  3  
-, Werken aan het Plein van 1986 tot 2003 jun.-03 32 Th-5
-, Rel in De Rus apr.-11 22  
Rust Wat tot Taqa, Van – nov.-15 13  
S      
Schermersloot als vaarweg. In: Polders rond Bergen apr.-06 26 Th-6
-, Herinneringen aan de Schermersloot apr.-12 24  
Scherven in het duin apr.-11  6  
Schieten voor het plezier mei-96  8  
Schilstra, Johan. Interview met – nov.-96 44  
Schipleedswegje nov.-96 46  
School, Een – aan de Beemsterlaan in Bergen, 1922 – 1993 nov.-94 34  
-, Herinneringen aan drie leraren (de Beemster-ULO) mei-96 12  
-, Het onderwijs in Bergen ten tijde van Juffrouw Van der Oord (1886 – 1926) mrt.-97 24   Th-3
-, De Sint Adelbertus- nov.-05 14  
-, Een Bergense – in het groen. 75 jaar Van Reenenschool apr.-07 17  
Schoolwezen, Vernieuwingen in het Bergense – (1795-1813) apr.-98 26   Th-4
Schouw, Over polders en – gesproken mei-00 18  
Schrijvers uit- en over Bergen in de tweede helft van de vorige eeuw nov.-13 10  
Schuilenburgh apr.-12 27  
Schutte-Dunk, J.P. Interview met mevrouw – nov.-95 32  
Servituten, De Van Reenen – mei-95 18  
Siebers, José. Interview met – jun.-06 32 BaZ
Sijpheer, Cor. Interview met – mei-98  8  
Sint Adelbertusschool, De nov.-05 14  
Sint Antoniusstraat, De – nov.-02 48  
Sint Elisabethsvloed, De – van 1421 nov.-02 35  
Sint-Maartenfeest, Het – omstreeks 1930 nov.-98 32  
Slachthuis, Het Bergense – apr.-09 25  
Slagerijen in Bergen. Van ‘vleeschhouwer’ tot traiteur nov.-10  9  
Slagers, groente- en fruithandelaren in 1900. nov.-02 58  
Slagerskeurmeester, De – vertelt nov.-10 12  
Smederijen in Bergen apr.-10  8  
Souvenirs uit Bergen. Een pepermuntdoosje nov.-11 23  
-, Bergens aardewerk als souvenir apr.-13 26  
-, Berger Duintjes in een blikken trommeltje apr.-14 27  
-, Een fietsvlaggetje als souvenir voor Bergen aan Zee 25 jaar nov.-14 19  
-, Gezicht op Bergen door Salomon van Ruijsdael nov.-13 27  
-, Het hof achter glas apr.-12 15  
-, Iets om op terug te kijken (afsluiting van de rubriek) apr.-16 26  
-, Twee leporello’s van Bergen aan Zee nov.-12 26  
-, Wijzer met een bladwijzer apr.-15 30  
Spoorwegnet, Aangesloten op het Europeesche – apr.-09  6  
Sport, Eén doel – De lange weg naar de fusie van twee voetbalverenigingen nov.-17 24  
SRV – De rijdende winkel nov.-09 24  
Sterkenhuis, Museumschatten uit –      
-, Badkleding vroeger en nu nov.-06 26  
-, Bokaal van het Polderbestuur van de Bergermeer nov.-01 52  
-, Bouwen op geloof, Kerkgeschiedenis van Egmond, Bergen en Schoorl apr.-17 31  
-, Centsprenten nov.-04 23  
-, De eeuw van het Sterkenhuis. Parels uit de collectie apr.-15 29  
-, De laatste illegale Duinstreek nov.-16 30  
-, Een verborgen schat in het Sterkenhuis nov.-14 31  
-, Ereprijzen voor de Landstorm nov.-15 27  
-, Fotoalbum ‘Herinneringen uit mijn politieloopbaan’ van Johannes van der Kerk, 1904-1931 nov.-12 27  
-, Honderd jaar Sterkenhuis. Eeuwfeest gemeentelijk historisch museum nov.-03 54  
-, Houtsnijwerk uit het interneringskamp nov.-17 32  
-, Memorielepels van de ‘Heren van Bergen’ nov.-08 31  
-, Mooie plooien, elegante rijkdom in het Sterkenhuis apr.-18 31  
-, Museumschatten onder doktershanden apr.-11 31  
-, Oud en bijzonder. Drie muziekinstrumenten. nov.-11 31  
-, Patchwork uit 1810 nov.-02 52  
-, Van trein naar Plein. Tentoonstelling over de moderne tijd. apr.-16 23  
Stolpboerderij, Een heel oude – met raadsels apr.-12 2  
Stolpen in de Kerk- en de  Molenbuurt sep.-15 12 Th-12
Straatnamen, Oude namen en nieuwe straten aan zee jun.-96 20  Th-2
Straatverlichting in Bergen in de 19e en begin 20e eeuw mrt.-13 3 Th-10
Stranding van de Wassenaar in 1827 mei-94 6  
-, van De Jonge Metje apr.-04 9  
-, van de  Vrouwe Engelina Margaretha in 1771, mei-95 8  
-, van de Katingo apr.-13 7  
Strandvonderij, De – in Bergen aan Zee vanaf 1906 nov.-95 27  
Studler van Zurck, Anthony. Zijn milieu en zijn ambities jun.-14 8 Th-11
-, De ‘Studler’ van Anthonis van Surck, Heer van Bergen en zijn voorgeslacht nov.-12 2  
-, Een koopman als heer sep.-10 18 Th-9
Stuyt-Essers, Hilda. Mijn geboortehuis in Oostdorp. In: In Bergen staat een huis apr.-07 30  
Suikerzakjes met een geschiedenis apr.-18 24  
Swaan, Jan. Interview met – mei-99 16  
T      
Tabaksspeciaalzaak Drieënhuizen nov.-13 14  
Tabakswinkeliers en zuivelhandelaren, 1900-1980 apr.-03 10  
Telegraaf, Hoe de – en de telefoon naar Bergen kwamen mei-98 10  
Tennis in Bergen, Een kleine eeuw – nov.-06 15  
Tennisbanen in Bergen aan Zee jun.-06 16 BaZ
Tiebie, Het leven van Piet – aan het Zakedijkje apr.-07 12  
Tijdrekenkunde in kort bestek nov.-94 38  
Tijdrekenkunde, zie Tijd, Bergen heeft de –      
Tolheffing rond Bergen nov.-15 2  
Tijd, Bergen heeft de – apr.-15 15  
Tuindorp en omgeving, Herinneringen aan – nov.-03 51  
Turfvolders en turftonsters nov.-00 36  
V      
V-1 lanceerbanen in Bergen mei.-94 16  
Valkhoff, Rein, een Bergense kinderboekenschrijver nov.-18 18  
“Variatie amuseert”, Herinnering aan -. In: In Bergen staat een huis nov.-06 24  
Veehouderij – Over koetjes en kalfjes sep.-15 2 Th-12
Veepest sep.-15 7 Th-12
Veerhuis zonder water in Bergen, Een – nov.-11 2  
-, In de gelagkamer van Het Berger – nov.-12 16  
Veldnamen apr.-16 2  
Veldwachter. Uit het leven van – J. van der Kerk mei-95 14  
Verbeeck, Arthur (1874-1932). De Vlaamse schilder – in Bergen apr.-08 7  
Verzamelaars in Bergen apr.-04 24  
VHS Bergen: ‘t Oude Hof en de Zandhoeve nov.-97 39  
Vinkenkrocht, De nov.-14  2  
Vlaar, Betsie. Interview met – apr.-15 25  
Vliegramp bij Bergen aan Zee, 1954 nov.-94 42  
Vliegveld Bergen mei-95 14 Th-1
VOC-schip Huys te Bergen apr.-16 16  
Vogelcoy, Van – tot Karperton mei-97 20  
Vredeskerkje, Het      
– pad en poort aan Zee nov.-12 8  
– in Bergen aan Zee, honderd jaar jong apr.-18 7  
Vroedvrouw, Bergens chirurgijn en – in een woelige tijd (1795 – 1813) apr.-98 34 Th-4
Vrouwe van Bergen, De – en pastoor Nannings nov.-96 36  
Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap; 1784 – 1813 in kort bestek apr.-98 4 Th-4
Vuil- en afvalproblemen begin 1800. In: Drek en Ier apr.-05 10  
V.V. Berdos 75 jaar apr.-07 22  
VVV, 1907: De Bergense – opgericht mei-97 12  
VVV-Bergen, Geschiedenis van de 100 jarige – (deel 1) nov.-07 15  
VVV-Bergen/Bergen aan Zee (deel 2, 1945-2007) apr.-08 23  
V.V.V.-kaart uit 1937 nov.-02 62  
W      
Waalewijn, Ru. Een man van Principes. nov.-16 25  
Wapen, Het – voor de nieuwe gemeente Bergen nov.-01 38  
-, Het dorpswapen van Bergen nov.-10  2  
Wasserij Dubbel Blank 100 jaar nov.-09 22  
Water, Het – in en rond Bergen nov.-97 45  
Waterschoot van der Gracht, Gisèle van -. de nog laatste levende kunstenaar van de Bergense School nov.-12 7  
Wederopbouw, De – van Bergen, 1945 – 1950 nov.-98 33  
Werelderfgoed in oud-archief Bergen nov.-07  2  
Wereldoorlog      
-, De eerste – ook ‘uitgevochten on Bergen mei-02 10  
-, De ‘Groote Oorlog’ en het kleine dorp apr.-14 25  
-, Oorlogsjaren ’40 – ’45, Bergen in de – mei 95   Th-1
-, 1939-1946 in woord en beeld mei 95 18 Th-1
-, Een dagboek van oorlog en bevrijding mei 95 28 Th-1
-, Bergense slachtoffers in de jaren 1940-1945 (2) mei-01 26  
-, Bergense slachtoffers in de jaren 1940-1945 (1) jan.-04 20  
-, Bergenaren en de Tweede Wereld- sept.-17   Th-13
-, Reacties op Bergenaren en de Tweede Wereld- apr.-18 20  
Westdorp apr.-04 12  
-, Huize Westdorp nov.-14 28  
Wiertdijkje, boeren aan het sep.-15 15 Th-12
Wilhelmina, De zuivelfabriek – te Bergen NH apr.-12 5  
Winterse stilte in Bergen aan Zee nov.-11 24  
Wit, G. de. Herinneringen van een vaste vakantieganger apr.-12 11  
Woud, Geboren op ‘t. Interview met Betsie Vlaar apr.-15 25  
Woud, Geschiedenis van de Kapel op ‘t Woud apr.-17 11  
Woudstra-Leering, Gar. Interview met – nov.-03 56  
Z      
Zakedijkje, Het leven van Piet Tiebie aan het – apr.-07 12  
Zandhoeve, VHS Bergen: ‘t Oude Hof en de – nov.-97 39  
Zanegeest. In: Polders rond Bergen apr.-06 34 Th-6
Zeehuis te Bergen aan Zee, Het -. Een vleugje sociale geschiedenis apr.-03 24  
Zeiler, mr. Frits. Interview met – nov.-99 40  
Zeiler, Nettie. Interview met juffrouw – mei-97 10  
Ziekenbarak, Van – tot ijsclubgebouw nov.-97 28  
Zoeaven. De pauselijke -. Drie Bergenaren in vreemde krijgsdienst. nov.-98 48  
Zuilenhof. De familie Maschmeijer en – feb.-08  1 Th-7
Zuivelfabriek Wilhelmina te Bergen NH apr.-12  5  
Zuivelfabrieken sep.-15  8 Th-12
Zuivelhandelaren en tabakswinkeliers,1900-1980. apr.-03 10  
Zurck, Anthonie van – , René Descartes en het Oude Hof mei-95 5  
Zwakman, Uit de boedelbeschrijving van -, 1840 sep.-15 18 Th-12
Zwakman, De eerste Z(S)wakmannen sep.-15 15 Th-12
Zwakman, Het familieleven op de boerderij. Herinneringen van Trien Dekker- Zwakman sep.-15 20 Th-12
Zwakman, Boeren met oude sfeer. Interview met Jan en Lia – sep.-15 27 Th-12