LIJST VAN PERSOONSGEGEVENS DIE DE HVB BEWAART

i. Naam van leden
ii. Adres
iii. Woonplaats
iv. Postcode
v. Telefoonnummer
vi. Emailadres
vii. Bankrekeningnummer
viii. Bijzonderheden ten behoeve van de contributie-inning (bv lidmaatschap voor het leven, vooruitbetaalde contributie, betaalstatus)
ix. Geboortedatum
x. Datum inschrijving als HVB-lid en indien van toepassing opzegdatum
xi. Foto’s van HVB-activiteiten waarop deelnemers te zien zijn
xii. Lidmaatschap van werkgroepen, bestuur, e.d.

Teug naar Privacyverklaring