Selecteer een pagina

LIJST VAN PERSOONSGEGEVENS DIE DE HVB BEWAART

 1.  Naam van leden
 2.  Adres
 3.  Woonplaats
 4.  Postcode
 5.  Telefoonnummer
 6.  Email-adres
 7.  Bankrekeningnummer
 8.  Bijzonderheden ten behoeve van de contributie-inning (bv lidmaatschap voor het leven, vooruitbetaalde contributie, betaalstatus)
 9.  Geboortedatum
10. Datum inschrijving als HVB-lid en indien van toepassing opzegdatum
11. Foto’s van HVB-activiteiten waarop deelnemers te zien zijn
12. Lidmaatschap van werkgroepen, bestuur, e.d.

Teug naar Privacyverklaring