De Historische Vereniging Bergen (HVB) respecteert uw privacy. HVB verzamelt geen persoonsgegevens over u tijdens uw bezoek aan onze website, tenzij u ervoor kiest die informatie aan ons te verstrekken.

gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens
HVB verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien u daar zelf voor heeft gekozen. HVB gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt. Als u ons om informatie over activiteiten, producten en diensten verzoekt, verwerkt HVB de gegevens om aan dat verzoek te voldoen.
HVB kan besluiten bepaalde gegevens te bewaren en te verstrekken indien dit noodzakelijk is om de rechten van HVB of derden te beschermen. In andere gevallen verstrekt HVB uw persoonsgegevens zonder toestemming niet aan derden, tenzij de wet ons daartoe verplicht.

doorklikken naar andere sites
Op de pagina’s van de HVB-website wordt de mogelijkheid geboden door te klikken naar websites van andere bedrijven. HVB draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door partijen van die andere websites. HVB raadt u dan ook aan het beleid of statement t.a.v. de werking en bescherming van persoonsgegevens van deze niet-HVB-sites zorgvuldig te lezen, daar de voorwaarden op die sites kunnen afwijken van de voorwaarden van HVB.

uw rechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw gegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u ons per e-mail bereiken op website@hvb-nh.nl

contact
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door HVB kunt u een e-mail sturen naar website@hvb-nh.nl

wijzigingen
HVB behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. HVB adviseert u dan ook regelmatig deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.