Selecteer een pagina

Kronieken

Zie voor de samenstelling van de redactie van de Kroniek bij Werkgroepen onder Redactie Kroniek.
U vindt hier de inhoudsopgave van alle kronieken.

Lemma’s: alle onderwerpen, kort beschreven, waarover in de Bergense Kroniek en Themanummers is gepubliceerd.
Door het Regionaal Archief Alkmaar gedigitaliseerde kronieken.

De Historische Vereniging Bergen NH (HVB) heeft niet als doel winst te maken, maar historische informatie te bieden aan geïnteresseerden. Waar mogelijk heeft de HVB getracht te achterhalen welke personen of organisaties houder zijn van mogelijk op het materiaal rustende rechten. Dit is misschien niet in alle gevallen gelukt. Mocht u van mening zijn dat publicatie van illustraties of ander materiaal uw belangen schaadt of inbreuk maakt op uw rechten, dan verzoeken wij u vriendelijk hierover contact op te nemen met de secretaris van de redactie.
De HVB zal dan trachten een eventuele kwestie in der minne te schikken, dan wel de bedoelde tekst(en) of afbeelding(en) van de site halen.

Verkoop van Kronieken en Themanummers: verschenen Bergense Kronieken en Themanummers zijn, voor zover nog voorradig, te bestellen in onze webwinkel.


Verschenen themanummers:

1 Bergen ’40-’45 (mei 1995)
2 Bergen aan Zee 90 jaar (juni 1996)
3 Bergen rond 1900 (maart 1997)
4 Bergen in de Bataafs-Franse tijd 1795-1813 (april 1998)
5 De Rustende Jager (juni 2003)
6 Polders rond Bergen (april 2006)
7 De familie Maschmeijer en Zuilenhof (februari 2008)
8 Herman Plomper. Verhuizen was zijn vak, verzamelen zijn passie (februari 2009)
9 De Heren en Vrouwen van Bergen (september 2010)|
10 Bergen onder stroom, 100 jaar elektriciteit (maart 2013)
11 Een Hof voor een Heer (juni 2014)
12 Boeren in Bergen (september 2015)
13 Bergenaren en de Tweede Wereldoorlog (september 2017)