Doelstelling
Een groep enthousiaste mensen geeft gestalte aan het bedienen en werven van leden, het organiseren van evenementen en het publiceren in de media.

Deze werkzaamheden zijn onderverdeeld in verschillende taken:

  1. het beheren van de webwinkel en bijhouden van de voorraad
  2. het verzamelen van de kopij voor het Nieuwsblad en het redigeren en corrigeren van de tekst
  3. het organiseren van lezingen
  4. het organiseren van evenementen
  5. het organiseren van de steunpilarendag voor alle vrijwilligers
  6. het plaatsen van persberichten over de activiteiten van de HVB in de regionale dagbladen en overige media
  7. algemene ledenwerving
  8. ledenwerving op de verschillende markten

Portefeuillehouder Bestuur
Marry Ranzijn
Tel: 06 – 2129 2848
Mail: ledenservice@hvb-nh.nl

Coördinator
Fien Jansen – de Wit

Leden

Medewerkers
Sjoerd Boersma
Bert Vogel
Christine Waslander
Huub van den Beld
Esther van Eijk
Fien Jansen – de Wit
Liesbeth Tuynman -van Baar
Kees van Eijk
Marijke van der Blom – de Wit
Kees Jansen
Ineke Schotten-Kaay
Mees Schotten
Kees Wokke
Frank Perquin
Rita Jansen
Piet Kamp
Walther Proot
Conchita Proot-Leijen

Rol
Beheerder Webwinkel
Coördinator verkoop vlaggen
Nieuwsblad en persberichten mail: pers@hvb-nh.nl
Corrector
Steunpilarendag mail: steunpilaren@hvb-nh.nl
Coördinator en Ledenwerving
Facebook onderhouden
Markten coördinator
Marktmedewerkster
Marktmedewerker
Marktmedewerkster
Marktmedewerker
Marktmedewerker
Ontwerper
Marktmedewerker
Ondersteuning evenementen
Ondersteuning evenementen
Ondersteuning evenementen