Selecteer een pagina
Verlies- en winstrekening per 31 december 2016                    
                               
        Begroting 2016       Resultaat 2016 Begroting 2017
Opbrengsten                            
contributies     29.500     30.424     30.300    
meer mag ook       3.000       3.770       3.100    
Contributies           32.500       34.194       33.400
boek Canon van Bergen       500       767       300    
t.l.v. de voorraad       -500       -767       -300    
vlaggen         800       2.412       800    
t.g.v.  reservering evenementen       -800       -2.412       -800    
Boeken en vlaggen           0       0       0
donaties         150       100       150    
rondleidingen voor derden       300       500       400    
kronieken/themanummers       600       647       700    
themanummers het Hof       0       120       300    
t.l.v. voorraad       0       -120       -300    
webwinkel         500       306       800    
verkopen overige       500       243       200    
Verkopen overige           2.050       1.796       2.250
Totaal opbrengsten en contributies         34.550     35.990     35.650
Kosten                              
kroniek vormgeving/drukkosten     10.800     10.407     10.900    
kroniek redactiekosten       750       761       800    
kroniek verzendkosten       400       951       700    
Kronieken           11.950       12.119       12.400
reservering themanummer       4.900       5.250       5.000    
themanummer verzend/overige kosten       350       0       375    
Themanummer           5.250       5.250       5.375
nieuwsblad drukwerk       1.800       1.840       1.750    
nieuwsblad overige kosten       50       0       0    
nieuwsblad verzendkosten       250       356       300    
Nieuwsbladen           2.100       2.196       2.050
excursies         1.500       1.098       1.500    
histon         1.000       227       200    
ledenbijeenkomsten       3.100       3.719       3.200    
beeld en geluid       500       337       200    
ledenwerving en PR       700       1.044       900    
   bijdrage gemeente € 1.500                              
   kosten werving/evenement € 2.544                              
QR werkgroep       200       0       50    
historisch kadaster       100       170       100    
steunpilaren       700       819       800    
verspreiding       500       175       50    
Activiteiten           8.300       7.589       7.000
huur opslag       0       335       335    
webwinkel kosten       0       68       0    
leden administratie       600       295       700    
WA /bestuursaanspr.verzekering       900       763       850    
afschrijving website       605       605       790    
websitebeheer       500       40       500    
vergaderkosten bestuur       800       409       125    
reservering jubilea en evenementen       2.600       4.100       4.600    
rente en kosten bank       200       368       300    
antwoordnummer       500       289       500    
algemene kosten       100       350       50    
lief- en leed       145       98       75    
Algemene kosten           6.950       7.720       8.825
Totaal kosten         34.550     34.874     35.650
RESULTAAT                 1.116