Selecteer een pagina
Verlies- en winstrekening per 31 december 2017                  
                           
    Begroting 2017       Resultaat 2017 Begroting 2018
Opbrengsten                        
contributies 30.300     30.460     30.400    
meer mag ook   3.100       4.130       3.300    
Contributies       33.400       34.590       33.700
boek Canon van Bergen   300       725       500    
t.l.v. de voorraad   -300       -725       -500    
vlaggen en wimpels   800       1.409       0    
t.l.v. voorraad    0       -855       0    
t.g.v.  reservering evenementen   -800       -554       0    
Wandel/fietsroute 1799   0       290       0    
t.l.v. voorraad    0       -290       0    
Kaarten van Blaeu   0       1.066       600    
t.l.v. de voorraad   0       -1.066       -600    
Boeken en vlaggen       0       0       0
donaties     150       10       175    
rondleidingen voor derden   400       100       400    
kronieken/themanummers   700       778       700    
themanummers het Hof   300       20       100    
t.l.v. voorraad   -300       -20       -100    
webwinkel     800       1.423       500    
overb. tgv desbetreffende verkopen   0       -1.281       0    
verkopen overige   200       162       225    
Verkopen overige       2.250       1.192       2.000
Totaal opbrengsten en contributies     35.650     35.782     35.700
Kosten                          
kroniek vormgeving/drukkosten 10.900     10.913     11.000    
kroniek redactiekosten   800       619       850    
kroniek verzendkosten   700       983       800    
Kronieken       12.400       12.515       12.650
Themanummer 40/45   5.000       7.002       5.500    
t.l.v. reservering   0       -2.500       0    
themanummer verzend/overige kosten   375       1.086       400    
Themanummer       5.375       5.588       5.900
nieuwsblad drukwerk   1.750       2.169       1.800    
nieuwsblad verzendkosten   300       464       400    
Nieuwsbladen       2.050       2.633       2.200
excursies     1.500       1.849       1.500    
histon     200       240       300    
ledenbijeenkomsten   3.200       3.531       3.600    
beeld en geluid   200       244       275    
ledenwerving en PR   900       706       900    
QR werkgroep   50       0       0    
historisch kadaster   100       0       100    
steunpilaren   800       885       850    
verspreiding   50       108       75    
Activiteiten       7.000       7.563       7.600
huur opslag   335       342       345    
webwinkel kosten   0       229       0    
leden administratie   700       621       700    
WA /bestuursaanspr.verzekering   850       762       900    
afschrijving website   790       790       0    
websitebeheer   500       477       500    
vergaderkosten bestuur   125       210       150    
reservering jubilea en evenementen   4.600       1.500       4.000    
rente en kosten bank   300       871       250    
antwoordnummer   500       308       350    
postbus     0       236       0    
algemene kosten   50       672       50    
lief- en leed   75       98       105    
Algemene kosten       8.825       7.116       7.350
Totaal kosten     35.650     35.415     35.700
RESULTAAT             367