Selecteer een pagina
Verlies- en winstrekening per 31 december 2018                    
                             
      Begroting 2018       Resultaat 2018 Begroting 2019
Opbrengsten                          
contributies   30.400     34.563     33.000    
meer mag ook     3.300       3.829       3.800    
Contributies         33.700       38.392       36.800
boek Canon van Bergen     500       614       500    
boek Feest- en Vermaak     0       20       800    
vlaggen en wimpels     0       2.045       800    
themanummers het Hof     100       36       100    
wandel/fietsroute 1799     0       240       150    
kaart van Blaeu     600       603       600    
t.l.v. de voorraad     -1.200       -3.558       -2.650    
Boeken en vlaggen         0       0       300
donaties/giften     150       2.160       150    
rondleidingen voor derden     400       0       200    
kronieken/themanummers     700       381       700    
webwinkel       500       548       700    
overb. tgv desbetreffende verkopen     0       -376       0    
verkopen overige     200       140       300    
Verkopen overige         1.950       2.853       2.050
Totaal opbrengsten en contributies       35.650     41.245     39.150
Kosten                            
kroniek vormgeving/drukkosten   11.000     11.093     11.400    
kroniek redactiekosten     850       1.122       900    
kroniek verzendkosten     800       1.101       1.000    
Kronieken         12.650       13.316       13.300
Themanummer      5.500       5.500       5.500    
themanummer verzend/overige kosten     400       400       450    
Themanummer         5.900       5.900       5.950
nieuwsblad drukwerk     1.800       1.831       2.100    
nieuwsblad verzendkosten     400       590       750    
Nieuwsbladen         2.200       2.421       2.850
excursies       1.500       2.026       1.600    
histon       300       201       350    
ledenbijeenkomsten     3.600       3.788       4.000    
beeld en geluid     275       108       350    
historisch kadaster     100       0       100    
promoteam     900       575       1.000    
steunpilaren     850       1.268       1.350    
verspreiding     100       66       100    
Activiteiten         7.625       8.032       8.850
huur opslag     345       344       360    
webwinkel kosten     0       280       0    
leden administratie     700       421       750    
WA /bestuursaanspr.verzekering     800       895       800    
afschr. A3-A4 printer-scanner-kopieerapp.       0       58       0    
websitebeheer     500       30       500    
internetkosten     0       309       250    
drukwerk aanmeldingskaarten     0       1.027       0    
vergaderkosten bestuur     175       191       250    
postbus       0       241       250    
reservering jubilea, evenem.tentoonstell.     4.000       4.000       4.000    
rente en kosten bank     250       574       375    
antwoordnummer     350       296       400    
algemene kosten     50       49       150    
lief- en leed     105       37       115    
Algemene kosten         7.275       8.752       8.200
Totaal kosten       35.650     38.421     39.150
RESULTAAT                 2.824