Kronieken

Zie voor de samenstelling van de redactie van de Kroniek bij Werkgroepen onder Redactie Kroniek.
U vindt hier de alfabetische inhoudsopgave van alle kronieken.

Lemma’s: alle onderwerpen, kort beschreven, waarover in de Bergense Kroniek en Themanummers is gepubliceerd.
Door het Regionaal Archief Alkmaar gedigitaliseerde kronieken.
De kronieken van de laatste jaren vindt u nog niet bij het Regionaal Archief.

De Historische Vereniging Bergen NH (HVB) heeft niet als doel winst te maken, maar historische informatie te bieden aan geïnteresseerden. Waar mogelijk heeft de HVB getracht te achterhalen welke personen of organisaties houder zijn van mogelijk op het materiaal rustende rechten. Dit is misschien niet in alle gevallen gelukt. Mocht u van mening zijn dat publicatie van illustraties of ander materiaal uw belangen schaadt of inbreuk maakt op uw rechten, dan verzoeken wij u vriendelijk hierover contact op te nemen met de secretaris van de redactie.
De HVB zal dan trachten een eventuele kwestie in der minne te schikken, dan wel de bedoelde tekst(en) of afbeelding(en) van de site halen.

Verkoop van Kronieken en Themanummers: verschenen Bergense Kronieken en Themanummers zijn, voor zover nog voorradig, te bestellen in onze webwinkel.


Verschenen themanummers:

1 Bergen ’40-’45 (mei 1995)
2 Bergen aan Zee 90 jaar (juni 1996)
3 Bergen rond 1900 (maart 1997)
4 Bergen in de Bataafs-Franse tijd 1795-1813 (april 1998)
5 De Rustende Jager (juni 2003)
6 Polders rond Bergen (april 2006)
7 De familie Maschmeijer en Zuilenhof (februari 2008)
8 Herman Plomper. Verhuizen was zijn vak, verzamelen zijn passie (februari 2009)
9 De Heren en Vrouwen van Bergen (september 2010)|
10 Bergen onder stroom, 100 jaar elektriciteit (maart 2013)
11 Een hof voor een heer (juni 2014)
12 Boeren in Bergen (september 2015)
13 Bergenaren en de Tweede Wereldoorlog (september 2017)

Thema 1995
Themanummer 1 mei 1995
Thema 1996
Themanummer 2 juni 1996
Thema 1997
Themanummer 3 maart 1997
Thema1998
Themanummer 4 april 1998
Thema 2003
Themanummer 5 april 2003
Thema 6 2006
Themanummer 6 april 2006
Thema 2009
Themanummer 7 februari 2008
Thema 2008
Themanummer 8 februari 2009
Thema 2010 
Themanummer 9 september 2010
Thema 2013
Themanummer 10 maart 2013
Thema 2014
Themanummer 11 juni 2014
Thema Boeren
Themanummer 12 juni 2015
 
Themanummer 13 september 2017
 

 

kroniek 2006 BAZ

Speciale uitgave Bergen aan Zee